Estonian Pet Rescue Society

OUR ORGANIZATION'S GOAL IS TO HELP ANIMALS IN TROUBLE. CURRENTLY MORE FOCUS ON FERAL CATS.

ЦЕЛЬ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОМОГАТЬ ЖИВОТНЫМ В БЕДЕ. СЕЙЧАС ФОКУС БОЛЬШЕ НА УЛИЧНЫХ КОТЕЙКАХ

MEIE ORGANISATSIOONI PEAÜLESANNEKS ON AIDATA HÄDAS OLEVAID LOOMI. HETKEL ROHKEM FOKUSEERIME TÄNAVAKASSIDEL.

-----

PAGE IS COMING SOON...

СКОРО ВСЕ БУДЕТ...

VARSTI ILMUB...

https://www.facebook.com/groups/estonian.pet.rescue.society/

-----

ADOPT! ПРЕДЛОЖИТЕ ДОМ! PAKU KODU!

If you want to adopt a cat from ones we have under our care please fill the following questionnaire first:

Если Вы хотите предложить дом кому-то из наших подопечных котеек, то просьба предварительно заполнить данный опросник:

Kui soovite meie hoolealusele kassile kodu pakkuda palume eelnevalt täita küsimustik:

-----

We are volunteers' non-profit organization so any support is always highly appreciated!

What is always needed: volunteering, cats food, cats litter, cats' beds, toys, scratching posts, informational support, veterinary aid/advise, transportation and quarantining cages, different needed supplies, financial support (in paying the veterinary invoices) etc.

Please contact us for more details if needed.

Donations for supporting the animals help can be done using the following bank account :

MTÜ Estonian Pet Rescue Society / EE957700771003758756

THANK YOU VERY MUCH!

---

Мы волонтерская недоходная организация, поэтому всегда очень рады любой поддержке!

Что всегда нужно: волонтерская помощь, еда для кошек, наполнитель для туалетов, лежанки, игрушки, когтеточки, информационная поддержка, ветеринарная помощь/советы, клетки для транспортировки и карантина, разные нужные принадлежности, финансовая поддержка (для оплаты счетов вет.клиник) и т.д.

Пожалуйста свяжитесь с нами для уточнения если нужно.

Пожертвования для поддержки помощи животным могут быть сделаны по данным банковским реквизитам:

MTÜ Estonian Pet Rescue Society / EE957700771003758756

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!

---

Oleme vabatahtlikute mittetulundusühing, siis igasugune abi on alati väga tähtis ja rõõmuks meile!

Alati vaja: vabatahtlikud, kasside toit, kassiliiv, pesad, mänguasjad, kratsimislauad, infotugi, veterinaarne abi/nõustamine, transporteerimis- ja karantiini puurid, mitmesugused vajalikud tarvikud, finantsabi (vet.arvete maksmiseks) jne.

Palun kontakteerige meid kui on vaja midagi täpsustada.

Loomade abi toetamiseks saate annetusi sooritada järgmiste pangarekvisiitide kasutades:

MTÜ Estonian Pet Rescue Society / EE957700771003758756

SUUR TÄNU TEILE!